برچسب: هاشم یکه‌زارع
5 مطلب

پشت پرده ثبات شش ساله آقای مدیرعامل در قطب بزرگ خودروسازی چیست؟

کارورزی در رشته‌های فنی و مهندسی اجباری شده است