برچسب:

هاشم یکه‌زارع

6 مطلب

چرا مدیرعامل ایران‌ خودرو بازداشت شد؟

پشت پرده ثبات شش ساله آقای مدیرعامل در قطب بزرگ خودروسازی چیست؟

کارورزی در رشته‌های فنی و مهندسی اجباری شده است