برچسب:

هجوم ملخ

5 مطلب

ملخ‌ها تا ۱۵ روز دیگر به ایران حمله می‌‌‌کنند

ادامه مبارزه با بحران جدید کشاورزی / جمع‌آوری ملخ‌ها از یک میلیون هکتار زمین

آخرین اخبار از بحران جدید ؛ هجوم ملخ‌ها / این اتفاق کدام استان‌ها را درگیر کرده است؟