برچسب: هدفمندی یارانه‌ها
43 مطلب

رشد ۸۸ درصدی مصرف برق

ضرورت تجمیع حساب‌های بانکی

بررسی هدفمندی یارانه‌ها به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

افزایش پاداش بازنشستگی آموزش‌و‌پرورش

چه افرادی سال ۹۷ یارانه می‌گیرند

سهم پرداخت نقدی یارانه‌ها در سال ۹۷ افزایش یافت

قطع یارانه ۳۳۶ هزار نفر در سال گذشته