برچسب: هزینه‌های جاری
4 مطلب

پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم قابل قبول نیست

انتقاد روحانی از بارور کردن ابرها / وداع با رشد مثبت اقتصادی