برچسب:

هزینه دولت

6 مطلب

مخارج مهرماه دولت از کجا تامین شد؟

هزینه تشکیل وزارت بازرگانی برای دولت

شرکت‌های دولتی صدرنشین افزایش بودجه

افزایش 25 درصدی هزینه‌های دولت در سال جاری