برچسب:

هزینه پوشاک

1 مطلب

اختلاف ۳۶ برابری هزینه پوشاک دهک‌های مختلف خانوار