برچسب:

همایش روز ملی روستا و عشایر

4 مطلب

کشور با پول نفت آباد نمی‌شود

برگزاری پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر به همت بنیاد علوی

پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر

بیکاری در مناطق روستایی نگران‌کننده شده است