برچسب:

هواپیمایی هما

2 مطلب

جزئیات توقف ۴ ساعته پروازهای صبح امروز هما

لزوم خرید هواپیماهای جدید و افزایش پروازها