برچسب:

هواپیمای ای تی آر

2 مطلب

انجام نخستین پرواز هواپیما‌های برجامی در مسیر تهران-مشهد