برچسب:

هواپیما‌های ایرانی

5 مطلب

جزئیات دور زدن تحریم سوخت هواپیما

آرامش بازار ارز و جنجال هواپیمای جامانده در ترکیه

آرامش بازار ارز یک روز پس از بیانیه تحریمی ترامپ

تاخیر پروازهای ایرانی در ترکیه

ناوگان هوایی ایران فرسوده است