برچسب:

هوگو چاوز

2 مطلب

ونزوئلا چطور به نفرین منابع دچار شد؟

مرگ تدریجی یک رویا؛ چرا اقتصاد ونزوئلا سقوط کرد؟