برچسب:

واردات نفت خام

5 مطلب

کاهش سهمیه واردات نفت خام چین

افزایش 6.5 درصدی واردات نفت چین

تهدید غیرمنتظره چین برای صادرات انرژی آمریکا

واردات نفت آسیا از ایران کاهش یافت