برچسب:

واردات نفت چین از آمریکا

3 مطلب

چین ۲ میلیون بشکه نفت از آمریکا وارد کرد

چین به نفت آمریکا پشت کرد

آیا چین خرید نفت از آمریکا را از سر می‌گیرد؟