برچسب: وام ازدواج 30 میلیونی
3 مطلب

وام ازدواج جوانان را بدهکار بانکی کرده است

بازار وام ازدواج کساد شد

پرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیونی در سال ۹۸ / یارانه جایگزین ضامن می‌شود