برچسب: وام خارجی
2 مطلب

رقم بدهی خارجی ایران نگران‌کننده نیست