برچسب:

واکسن خبرنگاران

4 مطلب

واکسیناسیون کرونا متوقف شد!

سرعت واکسن گروه‌های شغلی از واکسن سنی پیشی گرفت!

توقف واکسیناسیون بیماران دیابتی/ واکسیناسیون خبرنگاران شروع شد!