برچسب:

واکسن روسی کرونا

9 مطلب

روسیه برای حیوانات واکسن کرونا ثبت کرد

محموله واکسن روسی وارد و ترخیص شد

ورود واکسن روسی کرونا به تعویق افتاد

واکسن روسی کرونا پاییز به ایران می‌رسد