برچسب:

واگذاری اموال

6 مطلب

زمان عرضه سهام دولت مشخص شد

بنیاد مستضعفان به دنبال کاهش تصدی‌گری است

تغییر روش واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس

بی‌رونقی کشور بخاطر عملکرد بانک‌هاست