برچسب:

واگذاری زمین

5 مطلب

زمین 99 ساله به چه کسانی می‌دهند؟

دارایی ملکی دولت چقدر است؟

واگذاری زمین و تغییر کاربری الکترونیکی می‌شود