برچسب: واگذاری زمین
3 مطلب

دارایی ملکی دولت چقدر است؟

واگذاری زمین و تغییر کاربری الکترونیکی می‌شود