برچسب:

واگذاری سهام سایپا

2 مطلب

شرط دولت برای واگذاری سهام خودروسازان

احتمال تعدیل نیرو در دو خودروسازی بزرگ کشور / پس از واگذاری نوبت اصلاح ساختار است