برچسب:

واگذاری شرکت‌ها

4 مطلب

واگذاری شرکت‌های شستا به تعاونی‌ها

در واگذاری‌ها نقشی نداریم

دود خصوصی‌سازی به چشم کارگران می‌رود