برچسب:

واگن‌ها

2 مطلب

هزینه تعمیرات قطارهای مسافری رشد چشمگیری کرد

نرخ بازگشت سرمایه در بخش ریلی مسافری پایین است