برچسب:

واگن مسافری

5 مطلب

توسعه ناوگان ریلی با ورود ۴۵ لکوموتیو

397 واگن فرسوده تا پایان تیر از ناوگان ریلی خارج می‌شوند

634 واگن مسافری فرسوده در 2 سال گذشته از رده خارج شد