برچسب:

ورس

1 مطلب

آیا اعمال قوانین جدید در بازار پایه به ضرر سهامداران و شرکت‌های فعال در این بازار است؟