برچسب:

وزارت نفت عراق

6 مطلب

افزایش صادرات نفت عراق در ماه نوامبر

توسعه میادین نفتی مرزی عراق با ایران