موضوعات داغ:
برچسب: وزارت نفت عراق
6 مطلب

افزایش صادرات نفت عراق در ماه نوامبر

توسعه میادین نفتی مرزی عراق با ایران