برچسب:

وزارت نيرو

4 مطلب

برق رایگان شامل چه کسانی می‌شود؟

قبض برق خود را پرداخت کنید

افزایش ۷ درصدی تعرفه آب و برق در سال ۹۹