برچسب:

وزير امور خارجه

1 مطلب

هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در میان نیست