برچسب:

وزیرامورخارجه

1 مطلب

کسانی که مذاکرات را می‌کوبند، مردم را می‌کوبند