برچسب:

وزیر خارجه عمان

3 مطلب

سفر بن علوی به ایران به منزله میانجیگری نیست / جزئیات جدید از طرح مسکن کارمندان

ایران آغازگر تنش با دیگران نخواهد بود / حضور نیروهای خارجی عامل اصلی تنش در منطقه است