موضوعات داغ:
برچسب: وزیر خارجه عمان
2 مطلب

سفر بن علوی به ایران به منزله میانجیگری نیست / جزئیات جدید از طرح مسکن کارمندان

ایران آغازگر تنش با دیگران نخواهد بود / حضور نیروهای خارجی عامل اصلی تنش در منطقه است