موضوعات داغ:
برچسب: وزیر نفت عراق
9 مطلب

احتمال بیشتر شدن میزان کاهش تولید اوپک

حمایت اعضای اوپک از تمدید مدت توافق کاهش تولید