برچسب:

وزیر نفت عراق

9 مطلب

احتمال بیشتر شدن میزان کاهش تولید اوپک

حمایت اعضای اوپک از تمدید مدت توافق کاهش تولید