موضوعات داغ:
برچسب: وضعیت جاده‌های ایران
2 مطلب

وضعیت نیمه‌بحرانی جاده‌ها / شرایط جوی برای سفر مناسب نیست