برچسب:

وپارس

7 مطلب

آنالیز اولین کارنامه بانک‌ها در دوره کرونا / سپرده‌گذاران اتفاق عجیبی رقم زدند

کارنامه بانک پارسیان در مهر ماه / اتفاقات جدید در صورت مالی یک بانک زیان‌ده

2 برابر شدن وام‌دهی بانکی که وام دادن به زیانش است

افت 87 درصدی پرداخت وام در یک بانک غیردولتی

پرداخت سود هزار میلیاردی بانک پارسیان به سپرده‌گذاران