برچسب:

يارانه بگيران

2 مطلب

اجرای طرح خرید اعتباری با هدف تحریک تقاضا / اعطای تسهیلات به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا