برچسب:

پاری‌سن‌ژرمن

5 مطلب

پول‌هایی که ناصر الخلیفی قطری در پاری‌سن‌ژرمن آتش زد

غیبت نیمار به ما ضرر رساند

ام‌باپه به دیدار برابر رئال می‌رسد

قهرمان لیگ قهرمانان می‌شویم