موضوعات داغ:
برچسب: پالایشگاه کرمانشاه
7 مطلب

راه‌اندازی واحد تولید پنتان و هگزان در پالایشگاه کرمانشاه

گور دسته‌جمعی نداریم

آخرین وضعیت واگذاری پالایشگاه کرمانشاه