برچسب:

پالایشگاه کرمانشاه

7 مطلب

راه‌اندازی واحد تولید پنتان و هگزان در پالایشگاه کرمانشاه

گور دسته‌جمعی نداریم

آخرین وضعیت واگذاری پالایشگاه کرمانشاه