برچسب:

پایان بورس امروز

8 مطلب

بورس در روز عرضه اولیه سیتا چه وضعیتی داشت؟