برچسب:

پایه پولی سال 99

1 مطلب

دولت خط قرمز خود را هم زیر پا گذاشت / افزایش تورم تقصیر دولت است؟