برچسب:

پتروشیمی‌ها

25 مطلب

تکلیف پتروشیمی‌ها در دستورالعمل جدید ارزی چیست؟

تامین بسته حمایتی از ارز پتروشیمی‌ها

تغییرات نرخ ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما

چه اتفاق ارزی قرار است در بخش پتروشیمی‌ها رخ دهد؟

منبع اصلی تامین مالی «سبدهای معیشتی» چقدر قابل اتکاست؟

۳.۷ میلیارد یورو ارز پتروشیمی در سامانه نیما عرضه شد

رانت عظیم پتروشیمی‌ها از محل تفاوت نرخ ارز

بازهم اوضاع به نفع پتروشیمی‌ها شد

  1. 1
  2. 2