برچسب:

پتروشیمی شازند اراک

1 مطلب

ارزیابی صورت مالی پتروشیمی شازند اراک / رشد شدید بدهی و سود هزار میلیاردی در همین دوره!