برچسب:

پته نفتی

2 مطلب

رونمایی غیررسمی از خبر گشایش اقتصادی / سود 80 درصدی برای خریداران نفت

جزئیات طرح فروش اوراق نفت