برچسب:

پدافند غیرعامل

5 مطلب

به خاطر خوداتکایی گندم زیر سوالیم

نقش استراتژیکی منطقه مکران در کشور

در بیمارستان‌های تهران، موضوع پدافند غیرعامل رعایت نشده است