برچسب:

پرداخت

2 مطلب

اختصاص ۳۷۰۰ میلیارد برای پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی و دانشگاهی

چند درگاه پرداخت اینترنتی مسدود شد