موضوعات داغ:
برچسب: پرداخت
2 مطلب

اختصاص ۳۷۰۰ میلیارد برای پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی و دانشگاهی

چند درگاه پرداخت اینترنتی مسدود شد