موضوعات داغ:
برچسب: پردیس سینمایی
5 مطلب

بیش از ۱۸۰۰ صندلی به ظرفیت سینمایی کشور اضافه شد