برچسب:

پروانه ساخت

4 مطلب

۱۳ خلاف بسازوبفروش‌ها مجاز شد / فهرست فروش تخلف ساختمانی

مجوز ساخت ساختمان در تهران افزایش یافت