برچسب: پروانه ساخت‌وساز
5 مطلب

ممنوعیت ساخت وساز بر روی گسل‌های تهران

۳۸ پله تا پروانه ساختمانی

تعداد پروانه جدید افزایش یافت