برچسب:

پسماند پزشکی

2 مطلب

رشد پسماندهای بیمارستانی در دوره کرونا / کارگرانی که با کرونا می‌جنگند!

انتظارت برآورده نشده از وزارت بهداشت در حوزه مدیریت پسماند