برچسب: پلمپ انبار
1 مطلب

پلمب انبارها یعنی رفتن به سمت قحطی