برچسب:

پلمپ انبار

1 مطلب

پلمب انبارها یعنی رفتن به سمت قحطی