برچسب: پمپ بنزین‌ها
6 مطلب

ماجرای فروش سهمیه سوخت در پمپ بنزین‌ها

کرونا در پمپ بنزین‌ها را جدی بگیرید

هشدار کرونایی در پمپ‌ بنزین‌ها

دستگاه‌های کارت‌خوان در پمپ بنزین‌ها برقرار هستند