برچسب: پوشش بیمه‌ای
6 مطلب

افزایش پوشش داروهای بیماری‎های خاص

مابه‌التفاوت ارز دارو ۴۸۰ میلیارد تومان است