برچسب: پول‌های نفتی
1 مطلب

نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به تهدید تبدیل شده است